Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.

Boletín de Dinámica de Sistemas


El conflicte gerents - propietàris a les Pymes

Basado en un modelo de simulación con Vensim

Un article de la British Academy of Management del decembre del 2002 que està desenvolupat per T Fuller Y J. Lewis T Fuller Y J. Lewis en el que se investiga el significat de les relacions dels gerents-propietaris i les diferencies del significat de la implicació estratègica en les seves empreses, axis mateix FELIX M EDOHO, LINCOLN UNIVERSITY, MISSOURI afirma que enfront a las grans companyies o conglomerats empresarials ha on tot sembla girar al voltant d' elles, existeixen les petites empreses que representen el 90% para a l' economia americana més no hi ha que oblidar el nivell de fracàs de les mateixes con assenyalen Steinhoff, D. and J.F. Burgess. Small Business Management Fundamentals. 5th ed. NY: McGraw-Hill, 1989. Les causes de fracàs tenen dos dimensiones: factors externs y personals. Els factors externs que influeixen: cicles comercials, tipus d' interès, i interrupció de subministres. Els factors personals son falta de experiència, dolenta administració, filosofia comercial pobre, i la falta de planificació com assenyalen Shuman, J.C. and J.A. Seeger, "The Theory and Practice of Strategic Management in Smaller Rapid Growth Firms," American Journal of Small Business, Vol. 11, No. 1 (1986): 7-18. que menys de la meitat dels propietaris formals tenien previst fer un pla avant d' iniciar el negoci. Molts iniciaren la seva planificació una vegada arrancat el negoci.

El següent esquema conceptual reflecteix les contradiccions que existeixen dins de les empreses, i molt especialment a les Pymes a on el paper del propietari te una rellevancia i proximitat importants.

La utilització de la dinàmica de sistemes esta en veure les possibilitats d' un model que basat en les d' actuacions de les empreses analitzades que compleixen les condicions realització d' un anàlisis competitiu en diversos mercats , un pla financer amb la corresponent inversió inicial , y la definició d' una estratègia que conflueixen en un Pla de Negoci, inicialment tenen viabilitat . Per en un segon pas unir aquests elements a la creació de ROI y benefici tenint en compte els pagament d' impost de Societats i que el primer Roi és deurà de generar com a mínim en el primer any de l' activitat.

El primers resultats mostren com un poder important en mans del propietari dificulta la concreció del Business Plan i la viabilitat futura basada en la evolució del ROI.

Recerca: Enric Rubio

erubio@economistes.com
La Salle. Universitat Ramón Llull
Model: Joan Martin
jmg@atc-innova.com

(*) Puede solicitar información más detallada de este trabajo al autor


Cursos Online
Cursos Online

Google
Inicio     Información

Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.