Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.

Boletín de Dinámica de Sistemas


El conflicte gerents - propietàris a les Pymes

Basado en un modelo de simulación con Vensim

Un article de la British Academy of Management del decembre del 2002 que està desenvolupat per T Fuller Y J. Lewis T Fuller Y J. Lewis en el que se investiga el significat de les relacions dels gerents-propietaris i les diferencies del significat de la implicació estratègica en les seves empreses, axis mateix FELIX M EDOHO, LINCOLN UNIVERSITY, MISSOURI afirma que enfront a las grans companyies o conglomerats empresarials ha on tot sembla girar al voltant d' elles, existeixen les petites empreses que representen el 90% para a l' economia americana més no hi ha que oblidar el nivell de fracàs de les mateixes con assenyalen Steinhoff, D. and J.F. Burgess. Small Business Management Fundamentals. 5th ed. NY: McGraw-Hill, 1989. Les causes de fracàs tenen dos dimensiones: factors externs y personals. Els factors externs que influeixen: cicles comercials, tipus d' interès, i interrupció de subministres. Els factors personals son falta de experiència, dolenta administració, filosofia comercial pobre, i la falta de planificació com assenyalen Shuman, J.C. and J.A. Seeger, "The Theory and Practice of Strategic Management in Smaller Rapid Growth Firms," American Journal of Small Business, Vol. 11, No. 1 (1986): 7-18. que menys de la meitat dels propietaris formals tenien previst fer un pla avant d' iniciar el negoci. Molts iniciaren la seva planificació una vegada arrancat el negoci.

El següent esquema conceptual reflecteix les contradiccions que existeixen dins de les empreses, i molt especialment a les Pymes a on el paper del propietari te una rellevancia i proximitat importants.

La utilització de la dinàmica de sistemes esta en veure les possibilitats d' un model que basat en les d' actuacions de les empreses analitzades que compleixen les condicions realització d' un anàlisis competitiu en diversos mercats , un pla financer amb la corresponent inversió inicial , y la definició d' una estratègia que conflueixen en un Pla de Negoci, inicialment tenen viabilitat . Per en un segon pas unir aquests elements a la creació de ROI y benefici tenint en compte els pagament d' impost de Societats i que el primer Roi és deurà de generar com a mínim en el primer any de l' activitat.

El primers resultats mostren com un poder important en mans del propietari dificulta la concreció del Business Plan i la viabilitat futura basada en la evolució del ROI.

Recerca: Enric Rubio

erubio@economistes.com
La Salle. Universitat Ramón Llull
Model: Joan Martin
jmg@atc-innova.com

(*) Puede solicitar información más detallada de este trabajo al autor


Software
Libros
Cursos Online

Prestaciones
Vensim ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Ejercicios
Curso Básico Intensivo en
Dinámica de Sistemas
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim PLE ®
* GRATIS *
 Distribuidor Oficial Vensim
Avanzados
Curso Superior en creación
de modelos de simulación
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim PLE PLUS ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Conceptos
Modelos de simulación en
ecología y medioambiente
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim Professional ®
 Distribuidor Oficial Vensim
English
Planificación de empresas
con modelos de simulación
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim DSS ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Português
System Thinking aplicado
al Project Management

Pack 3 libros
Gestión de la logística
y cadenas de suministro
con modelos de simulación
Curso Avanzado
Universitat Politècnica de Catalunya
Software
Libros
Cursos Online

CONGRESOS DE LA SDS

 • 1993 Cancun, Mexico
 • 1994 Stirling, Scotland
 • 1995 Tokyo, Japan
 • 1996 Cambridge, MA, USA
 • 1997 Istanbul, Turkey
 • 1998 Quebec City,Canada
 • 1999 Wellington, New Zealand
 • 2000 Bergen, Norway
 • 2001 Atlanta, Georgia, USA
 • 2002 Palermo, Italy
 • 2003 New York City, USA
 • 2004 Oxford, England
 • 2005 Boston, MA, USA
 • 2006 Nijmegen, The Netherlands
 • 2007 Boston, MA, USA
 • 2008 Athens, Greece
 • 2009 Albuquerque, USA
 • 2010 Seoul, Korea
 • 2011 Washington, DC, USA
 • 2012 St. Gallen, Switzerland
 • 2013 Cambridge, MA, USA
 • 2014 The Delf, Netherlands
 • 2015 Cambridge, MA, USA
 • 2016 The Delf, Netherlands
 • Google
  Inicio     Información

  Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.