Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.

Boletín de Dinámica de Sistemas

Problemática dels residus a Santa Coloma de Cervelló

Basado en un modelo de simulación con Vensim

Els punts més significatius són:
- Cultura de l’usar i llençar (la fracció que més augmenta dels residus són els envasos lleugers, que a la vegada són més difícilment reciclables)
- Increment desmesurat de la quantitat de residus generats (no només degut a l’increment de la població sinó també de la quantitat de brossa generada per persona i dia)
Àrea Metropolitana de Barcelona
1996: 1.22 Kg/hab/dia
2002: 1.44 Kg/hab/dia

Gran problema: què en fem de tants residus???

L’única solució és la minimització en la generació de residus.
Els dos factors que poden incidir més directament (en major o menor grau) en aquesta reducció són:
- consum crític per part de la població (que dependrà de diferents factors)
- legislació dura que obligui als fabricants a produir envasos reutilitzables (i que canviï per tant la disponibilitat dels diferents envasos en el mercat i per tant les seves taxes de consum)
A banda, també influenciaran en la producció de residus, la reutilització d’envasos (que dependrà de la disponibilitat d’aquests al mercat i per tant, de la legislació i també de la disponibilitat de productes a dojo en el mercat).
A més, no només la tria de l’envàs més correcte ajuda a reduir quantitat de residus, també la reducció en el consum és un factor molt important (el consum en gran part depèn del PIB, i pot disminuir gràcies al consum crític)

Per altra banda, per solucionar el problema de què fer amb els residus que es generen, tenim l’opció de la recollida selectiva. La recollida selectiva permet valoritzar els residus, de manera que no vagin als abocadors i incineradores, sinó que donin lloc a nous productes, estalviant així matèries primeres, aigua i energia.
La majoria de sistemes de recollida selectiva actuals depenen sobretor de la participació ciutadana a l’hora de fer la separació dels residus en les diferents fraccions (i aquesta a la vegada depèn de diferents factors).
La recollida selectiva però, també depèn de la legislació, de la infrastructura, del sistema de recollida..., factors que a la vegada depenen d’altres factors.

Ciara Escoda i Pinyol
Marta Doñoro i Moya
martado@eresmas.com

(*) Si lo desea puede solicitar información más detallada de este trabajo al autor del texto


Software
Libros
Cursos Online

Prestaciones
Vensim ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Ejercicios
Curso Básico Intensivo en
Dinámica de Sistemas
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim PLE ®
* GRATIS *
 Distribuidor Oficial Vensim
Avanzados
Curso Superior en creación
de modelos de simulación
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim PLE PLUS ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Conceptos
Modelos de simulación en
ecología y medioambiente
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim Professional ®
 Distribuidor Oficial Vensim
English
Planificación de empresas
con modelos de simulación
 Distribuidor Oficial Vensim
Vensim DSS ®
 Distribuidor Oficial Vensim
Português
System Thinking aplicado
al Project Management

Pack 3 libros
Gestión de la logística
y cadenas de suministro
con modelos de simulación
Curso Avanzado
Universitat Politècnica de Catalunya
Software
Libros
Cursos Online

CONGRESOS DE LA SDS

 • 1993 Cancun, Mexico
 • 1994 Stirling, Scotland
 • 1995 Tokyo, Japan
 • 1996 Cambridge, MA, USA
 • 1997 Istanbul, Turkey
 • 1998 Quebec City,Canada
 • 1999 Wellington, New Zealand
 • 2000 Bergen, Norway
 • 2001 Atlanta, Georgia, USA
 • 2002 Palermo, Italy
 • 2003 New York City, USA
 • 2004 Oxford, England
 • 2005 Boston, MA, USA
 • 2006 Nijmegen, The Netherlands
 • 2007 Boston, MA, USA
 • 2008 Athens, Greece
 • 2009 Albuquerque, USA
 • 2010 Seoul, Korea
 • 2011 Washington, DC, USA
 • 2012 St. Gallen, Switzerland
 • 2013 Cambridge, MA, USA
 • 2014 The Delf, Netherlands
 • 2015 Cambridge, MA, USA
 • 2016 The Delf, Netherlands
 • Google
  Inicio     Información

  Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Modelos de Simulacion. Vensim. Dinamica de Sistemas. Vensim.